Dve dámy O balade Diskografia Pozvánky Fotogaléria Ohlasy Kontakt
 

V čase, ktorý Jean Paul Sartre nazval vekom rozumu, vnímanie balady by mohlo byť ohrozené tým, že ju budú klasifikovať len ako ventil človečieho sentimentu, alebo dokonca ako čudnú záľubu v smútku.
Ibaže opak je pravdou.
       
   

Balada je ezoterická, duchovná bytosť, pohybujúca sa po rozhraní medzi láskou a neláskou, radosťou a smútkom, medzi životom a smrťou.
A pritom nadržiava životu.
Tým, že smrť predstavuje ako jeho zákonitú súčasť a tak ju zbavuje apokalyptickej hrôzy a dáva zmysel tomu, čo sa nám žijúcim zdá byť v poryvoch bolesti z nej nezmyselné.
Balada je dieťaťom dlhovekej ľudskej skúsenosti.
A skúsenosť je predsa druh poznania, ktoré vyplýva práve z nej – skúsenosti.
Ľud, akoby odpradávna, o tom všetkom vie. Balada je jedným z najstarších útvarov jeho slovesnosti. Nie iba u nás, ale vo všetkých národných či kmeňových spoločenstvách. A to už o čomsi hovorí: o zákonitosti, ktorá trvá tak, ako vie trvať život.
Preto ju počúvajme pozorne. Prijímajme jej expresívnu a zároveň pokojnú múdrosť. Je to múdrosť samotného bytia.
Bytie nám chutí sladko.
Aj navzdory jeho neoddeliteľnému dotyku s horkosťou.

Milan Rúfus